POKÓJ 3 OSPOKÓJ 2 OS
ZOL
DŁUGOTERMINOWO
6000 ZŁ7400 ZŁ
ZOL
KRÓTKOTERMINOWO
280/ ZŁ/DOBĘ300 ZŁ/DOBĘ
USŁUGI DODATKOWE
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ350-600 ZŁ
KONSLULTACJA Z PSYCHOLOGIEM250 ZŁ / GODZINA
DODATKOWE ZABIEGI REHABILITACYJNE150 ZŁ / 30 MINUT
INDYWIDUALNA OPIEKAWYCENA INDYW.*
ŚRODKI HIGIENICZNE, LEKIWG. UŻYCIA
PRANIE200 ZŁ/M-C

*Każdorazowo wyceniane jest indywidualnie w zależności od stanu pacjenta

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
W celu wydania dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora placówki.
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej, oprócz formy pisemnej, może być złożony w inny
sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której
dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji.Udostępnianie
dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie nie pobiera opłaty od pacjenta lub jego
przedstawiciela ustawowego oraz osoby upoważnionej przez pacjenta.
Obok Lasu Sp. z o.o. pobiera opłatę za drugie i kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej w
żądanym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami (podstawa prawna: art. 28 Ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn.
zm.)).
Od 1 czerwca 2022r. obowiązują następujące opłaty za kolejne udostępnienie materiałów w żądanym
zakresie:
kserokopia lub wydruk (1 strona) – 0,43 zł,
wyciąg lub odpis (1 strona) – 12,47 zł,
środki komunikacji elektronicznej – 0,00 zł,
informatyczny nośnik danych – 2,49 zł.