|

Dom spokojnej starości – profesjonalne wsparcie w chorobie i nie tylko

Opieka nad seniorem wymaga poświęcenia, na które nie każda rodzina – z uwagi np. na zobowiązania zawodowe – może sobie pozwolić. Nie musi to jednak oznaczać, że osoba starsza zostanie pozostawiona sama sobie. Profesjonalne wsparcie oferują domy spokojnej starości. Na jaką opiekę można w nich liczyć?

Jakie wsparcie jest oferowane przez dom spokojnej starości?

Rodziny osób starszych – mimo szczerych chęci – nie zawsze są w stanie zapewnić im dobrą opiekę. Często zobowiązania zawodowe sprawiają, że brakuje im czasu i sił, by należycie zająć się seniorem. Innym razem warunki lokalowe nie pozwalają na to, by przyjąć bliskiego pod swój dach. Zdarza się również, że członek rodziny jest na tyle schorowany, że wymaga praktycznie całodobowego wsparcia. Trudno w takich sytuacjach oczekiwać, że rodzina przejmie pełnię opieki nad starszą osobą. Na szczęście bliscy mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego przez domy spokojnej starości.

Dom spokojnej starości to miejsce przeznaczone dla seniorów, którzy z racji wieku lub choroby wymagają opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych czynności. Personel placówki czuwa nad zdrowiem podopiecznych, udziela szeroko rozumianego wsparcia, a także organizuje różnorodne zajęcia, które mają na celu aktywizację osób starszych.

Co dokładnie oferuje seniorom dom spokojnej starości? Na jaką pomoc mogą liczyć podopieczni placówki?

  1. Całodobowa opieka. Jest świadczona przez wykwalifikowany i doświadczony personel opiekuńczo-pielęgniarski i lekarski. Pracownicy domu spokojnej starości nie tylko czuwają nad zdrowiem podopiecznych, ale również zapewniają usługi bytowe i higieniczne, w tym m.in. pilnują, aby seniorzy przyjmowali leki i posiłki o wyznaczonych porach.

Ponadto wspierają osoby starsze w wykonywaniu codziennych czynności i załatwianiu drobnych spraw. Zapewniają im kontakt z otoczeniem i innymi podopiecznymi. Zawsze też służą rozmową i radą.

  1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są dostosowane do indywidualnych potrzeb seniora, które wynikają z rodzaju schorzenia, choroby lub niepełnosprawności. Świadczą je osoby posiadające specjalistyczne przygotowania zawodowe. Najczęściej są one dodatkowo płatne, chociaż mogą zawierać się też w cenie pobytu.
  1. Terapia zajęciowa. Jej celem jest ogólny rozwój podopiecznych oraz poprawa ich sprawności fizycznej i umysłowej, która jest niezbędna, aby senior mógł prowadzić aktywne i samodzielne życie. Obejmuje ona nie tylko zajęcia sprawnościowe i manualne, ale również intelektualne oraz rozrywkowe. Terapią zajęciową zajmuje się wykwalifikowany personel.

Dom spokojnej starości – jakie jeszcze wsparcie zapewnia?

W domach spokojnej starości organizowane są różne zajęcia, które mają na celu aktywizację osób starszych. Są to m.in. wycieczki, spotkania rodzinne, ogniska i inne. Dzięki nim senior może w atrakcyjny sposób spędzać czas. Nie czuje się również samotny.

Coraz więcej placówek zapewnia swoim podopiecznym także:

  • zajęcia rehabilitacyjne. Prowadzą je wykwalifikowani fizjoterapeuci, którzy dostosowują wykonywane zabiegi do indywidualnego stanu zdrowia i predyspozycji seniora. Dzięki rehabilitacji osoby starsze szybciej wracają do maksymalnej sprawności, a także cieszą się lepszym zdrowiem i samopoczuciem. Poszczególne zabiegi są najczęściej dodatkowo płatne,
  • pomoc psychologa. To nieocenione wsparcie dla seniora, który zwłaszcza na początku pobytu może czuć się nieswojo w nowym miejscu. Wielu starszym osobom trudno pogodzić się z upływem czasu oraz słabnącymi zdolnościami fizycznymi i intelektualnymi. Cykliczne rozmowy z psychologiem pozwolą lepiej przygotować się na to, co nieuchronne.

Opieka nad osobą starszą wymaga nie tylko poświęcenia, ale również umiejętności, których bliscy nie zawsze posiadają. Nie dziwi zatem fakt, że domy spokojnej starości, które są w stanie zapewnić seniorom profesjonalne wsparcie, cieszą się rosnącym uznaniem. Ich personel troszczy się nie tylko o zdrowie podopiecznych, ale ich dobre samopoczucie.

Zobacz nasz cennik domu spokojnej starości