Rehabilitacja po amputacji

Celem rehabilitacji po amputacji kończyny dolnej jest uzyskanie możliwej maksymalnej funkcjonalności i sprawności tak, aby pacjent potrafił samodzielnie poradzić sobie w podstawowych czynnościach dnia codziennego, a ostatecznie powrócić do sprawności zbliżonej do tej sprzed amputacji. Gdy całkowicie zagoi się rana pooperacyjna, można rozpocząć rehabilitację. Trwa ona zazwyczaj około pół roku. Jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu, podstawową aktywnością powinny być ćwiczenia oddechowe, przeciwzakrzepowe, bandażowanie kikuta oraz zapobieganie przykurczom. Ćwiczenia mogą być wykonywane w pozycji leżącej i siedzącej.

Podczas dalszej rehabilitacji, pacjent zostaje poddany pionizacji przy łóżku, z asekuracją fizjoterapeuty. Wtedy zaczyna się chodzenie z balkonikiem oraz, w miarę możliwości, o kulach. Podejmuje się też pierwsze próby chodzenia po schodach. Po wyjściu ze szpitala przede wszystkim kontynuuje się bandażowania i hartowanie kikuta, utrzymywanie pełnego zakresu ruchomości w stawach, zwłaszcza kończyny amputowanej. Trzeba zadbać również o ogólną spraw

Na początku, zanim pacjent zacznie poruszać się na protezie, uczy się jej nakładania, stania i utrzymywania równowagi. Następnie zaczyna chodzenie po powierzchni płaskiej. Kiedy opanuje podstawowe ruchu, może próbować swoich sił w pokonywaniu schodów. Nauka prawidłowego chodu i postawy na protezie, początkowo wymaga asekuracji drugiej osoby, balkonika lub kul.

Sposób, czas i zakres rehabilitacji Pacjenta po przebytej amputacji, zależy przede wszystkim od wieku Pacjenta, rodzaju oraz rozmiaru amputacji. Istotną kwestią są też choroby współwystępujące w przypadku amputacji – Fizjoterapeuta ustala ćwiczenia i sposób rehabilitacji adekwatnie do stanu rehabilitowanej osoby. Z reguły czas rehabilitacji trwa do 6 miesięcy i jest zależny od indywidualnych potrzeb Pacjenta, przebiegu rekonwalescencji oraz zaleceń lekarza.

Chcąc powrócić do pełnej sprawności fizycznej po zabiegu amputacji, należy pamiętać, jak ważne jest odpowiednie zadbanie o ciało. Celem działań rehabilitacji.

  • uzyskanie stanu pełnej sprawności ruchowej kikuta.
  • umożliwienie ruchu kikuta oraz jego obciążenia (np. pod kątem założenia protezy)

Aby nie popełnić nieodwracalnych błędów, już na samym początku lekarz prowadzący oraz Fizjoterapeuta, powinni przedstawić Pacjentowi kilka bardzo ważnych rad, odnośnie dalszego postępowania w życiu codziennym. Jest to bardzo istotny etap – jeżeli ciało Pacjenta nie będzie aktywne fizycznie lub ułożone w złej pozycji, mogą wystąpić problemy z powrotem do sprawności, a w konsekwencji niesamodzielność podczas codziennej egzystencji.

Aby zapewnić pełną sprawność w poruszaniu się z użyciem protezy, należy zatroszczyć się o poprawne wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

  • ćwiczenia oddechowe – ogólnousprawniające, ćwiczenia stawów biodrowych oraz kolanowych, jako środek zapobiegający przykurczom,
  • ustabilizowanie objętości kikuta, poprzez stosowanie opatrunków gipsowych lub bandażowych (w zależności od zaleceń lekarskich)
  • ręczne oklepywanie kikuta specjalnymi wałeczkami
  • ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową – użytkowanie protezy to ogromne wyzwanie dla mięśni, wymagające siły i sprawności, ćwiczenia mające na celu odzyskanie czucia oraz utrzymanie równowagi.

ogólnorozwojowych, które w znacznym stopniu poprawiają zarówno samopoczucie, jak i sprawność ruchową, ułatwiając Pacjentowi codzienne funkcjonowanie.

Skontaktuj się z nami w celu szczegółowej konsultacji

Grębiszew ul. Rozwojowa 79,
05-300 Mińsk Mazowiecki

(25) 752 54 10

Jesteśmy też na Facebook’u
Centrum Rehabilitacji – Obok Lasu