dom opieki pod warszawą

Wybieranie zakładu opieki leczniczej – co jest ważne?

Zakład opieki leczniczej jest placówką, w której godne warunki do życia znajdują osoby w podeszłym wieku oraz ze stopniem niepełnosprawności wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach. Domowa opieka nad takimi osobami jest najczęściej nie tylko dużym obciążeniem dla rodziny, ale i niespełniającym wymagań z racji braku kompetencji. Dlatego placówki ZOL są ofertą skierowaną ku zapewnieniu potrzeb egzystencjalnych zarówno osób wymagających opieki, jak i ich bliskich. Wybór ośrodka ZOL powinien być jednak przez tych ostatnich wybrany mądrze. Na co powinni zwrócić uwagę?

Odstąpienie od szybkiej decyzji

Dla większości ludzi podjęcie decyzji o wysłaniu bliskiej osoby do domu spokojnej starości jest ostatecznością i przychodzi z ogromnym trudem. Dlatego zdecydowanie się na taki krok musi być poprzedzone wnikliwym wywiadem na temat konkretów oferty Zakładu Opieki Leczniczej. Zdecydowanie się na tak trudny krok nie może być podejmowane z marszu, a jednocześnie wywiad nie powinien kończyć się na sprawdzeniu jednej palcówki. Warto sprawdzić i porównać oferty kilku zakładów opieki i dopiero wybrać taki, który zapewni podopiecznemu godziwe warunki życia.

Kadra Zakładu Opieki Leczniczej

Zakłady lecznicze dbają zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne swoich podopiecznych, kładąc nacisk na indywidualne podejście do każdego z rezydentów. Ośrodki tego typu muszą więc zatrudniać wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, a także mieć stały kontakt z lekarzem medycyny rodzinnej.

Profesjonalna opieka osób starszych albo upośledzonych to zresztą nie tylko pielęgniarki i lekarz, ale również opiekunowie pracujący z podopiecznymi na co dzień. Muszą to być ludzie o wysokiej empatii, umiejący uszanować godność starszych osób. Nie jest to łatwe, a niezależnie od sytuacji zdrowotnej i zachowania konieczny jest szacunek i zrozumienie dla starszego człowieka. Tutaj nie ma mowy o wykonywaniu pracy niechcianej, bez wkładania serca w takie zajęcie nie sposób właściwie funkcjonować wśród starszych nierzadko schorowanych osób ani wśród osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Tylko personel uśmiechnięty pomimo trudności będzie w stanie stworzyć starszym ludziom godną atmosferę pobytu w ośrodku.

Dom opieki a czas wolny

Podczas pobytu w domu opieki niezbędne jest stworzenie pensjonariuszom takich warunków, by mogli się czuć, jak u siebie. Żeby to osiągnąć, należy pensjonariuszom umożliwić na tyle, na ile tylko to możliwe spędzanie czasu w ich ulubiony sposób. Sprzyja to zachowaniu dobrego samopoczucia podopiecznych i warto wybrać placówkę opieki osób starszych dysponującą terenem rekreacyjnym z altankami, czy drobnymi obiektami sportowymi.

Większość palcówek tego typu spełnia swoje zadania, oferując pensjonariuszom rożnorodne zajęcia rehabilitacyjne oraz zabawy taneczne, wspólne ćwiczenia integracyjne, czy wspólne czytanie i omawianie prasy codziennej.

Podsumowując

Przed podjęciem decyzji warto również wziąć pod uwagę umiejscowienie ośrodka opieki osób starszych względem miejsca zamieszkania. Umieszczenie bliskiej osoby w domu opieki nie może być permanentnym odizolowaniem się od niej i trzeba brać pod uwagę możliwość odwiedzin. Bliskość ośrodka to częstsze i łatwiejsze odwiedziny.

Trzeba także zwrócić uwagę na jakość posiłków, standard ogólnego wyposażenia, a przede wszystkim na atmosferę, jaka panuje w ośrodku. Nie jest wcale trudno przyjrzeć się pensjonariuszom i wywnioskować, czy są traktowani z godnością, czy może są zastraszeni, a opieka nad nimi urąga jakimkolwiek standardom. Starszy albo schorowany człowiek zasługuje na komfort, a dom opieki powinien rzeczywiście taką osobą się opiekować.